Rad blagajni

za vreme praznika

OdštampajOdštampaj

Za vreme praznika blagajna u Muzeju Zepter će raditi po uobičajenom rasporedu sem u četvrtak, 15. februara, kada će raditi skraćeno od 17 do 22 sata. 
Blagajna u zgradi Madlenianuma neće raditi.