Dragan Stojmenović

Annie Jr

OdštampajOdštampaj

Po knjizi  -  Thomas Meehan
Muzika  
-   Charles  Strouse 
Libreto  -   Martin Charnin

Mjuzikl “Annie Jr.” predstavljen uz specijalnu saglasnost sa Music Theatre International, New York
samo 7 i 8 decembra u Madlenijanumu.