Rezervacije

OdštampajOdštampaj
  • Vaš zahtev za rezervaciju karata je prihvaćen samo ako od strane Madlenianuma dobijete telefonsku ili elektronsku potvrdu.
  • Rezervacija karata je obavljeno samo ako od biletara, najkasnije u roku od tri dana, dobijete obaveštenje da su karte rezervisane na vaše ime i da ih možete podići u naznačenom roku.
  • Krajnji rok za podizanje rezervisanih karata usklađuje se u dogovoru sa biletarom. Molimo Vas da se pridržavate dogovorenog termina za podizanje rezervisanih karata.
  • Pri rezervaciji karata prednost imaju posetioci koji ne uživaju ni jedan od aktuelnih popusta

LJUBAV I MODA

Četvrtak, 21. Februar 2019. 19:30