Osnivač i donator

OdštampajOdštampaj

Madlena Zepter

Madlena Zepter -MadlenianumPosle Miše Anastasijevića, Nikole Čupića, Velimira Todorovića, Milana Kujundžića-Aberdara, Nikole Spasića, Ilije Milosavljevića-Kolarca, Sime Andrejevića-Igumanova i drugih srpskih zadužbinara i pokrovitelja naše umetnosti i nauke u 19. i 20. veku, u poslednjoj deceniji prošloga veka srpski narod je dobio još jednog svog uglednog dobrotvora i darodavca - Madlenu Zepter.
Pored Fonda za stipendiranje najtalentovanijih đaka i studenata do dvadeset i pet godina starosti i Fonda iz kojeg se podržavaju i sponzorišu najbolji i najznačajniji projekti iz oblasti nauke, tehnike, medicine, sporta i umetnosti, sigurno da je najveći, najvažniji, najkorisniji i najskuplji donatorski poduhvat Madlene Zepter stvaranje i finansiranje rada Opere i teatra MADLENIANUM. To je prva privatna opera u Evropi posle Drugog svetskog rata, Opera i teatar Madlenianum u Zemunu, čiji je ona osnivač, graditelj i jedini donator.