Velika sala

OdštampajOdštampaj

Velika sala ima kapacitet od ukupno 504 mesta. U parteru se nalazi 442, a u ložama 62 mesta. Projektovana je prema najvišim zahtevima vrhunskog komfora i tehnologije savremenog teatra koji u potpunosti odgovaraju i drugim namenama. Veliku salu odlikuje izuzetna funkcionalnost i stil, a istovremeno je i jedna od najakustičnijih sala u Beogradu. Scena Velike sale, zajedno sa poslednjom generacijom audio opreme i rasvete, predstavlja jedan od najsveobuhvatnijih tehničkih sistema u Beogradu. Postoje mogućnosti simultanog prevoda, titlovanja za potrebe prevoda na displeju, priključci za internet i TV i direktan audio i video kontakt.

Za učesnike poslovnih skupova, proslava i drugih manifestacija, Madlenianum, pored predstava sa redovnog repertoara, organizuje i namenske solističke i instrumentalne koncerte, resitale, poetske i plesne večeri, kao i kratke scenske forme.