EKOLOŠKE, EDUKATIVNE I MUZIČKE VREDNOSTI

OdštampajOdštampaj

EKOLOŠKE, EDUKATIVNE I MUZIČKE VREDNOSTI

Postoje dve vrste dečijih opera u svetskoj literaturi: jedne su pisane na teme bajki i priča o deci, one su iz dečjeg sveta, ali su izvođači odrasli, pevaju ih profesionalni pevači i postavljaju se na zvaničnim svetskim scenama kao ozbiljne opere.

Druge, mnogo ređe su one koje izvode deca a njihova libreta su primerena dečjem svetu, ali i muzički zahtevi imaju sasvim drugačiji karakter, primereni su glasovima i mogućnostima dece, njihovoj potrebi da se muzički izraze.

Muzika koju je komponovao dugogodišnji dirigent hora „Kir Stefan Srbin“ iz Smedereva, Milan T. Ilić, jednostavna je, melodična, predstavlja niz dečjih pesmica u okviru zaokruženih numera. Muzika je pisana po meri dece koja je i izvode, ima mnoge naznake i prizvuke našeg folklora, ali primenjenog i ukusno obrađenog, tako da postaju bliski izvorima, ali i bliski deci. Čas je to seoski dvoglas, a čas mirna melodija u narodnom duhu, čas zazvuči narodni instrument, a čas samo bubanj dočarava seosku idilu.

U današnjoj poplavi šunda i kiča, svežina ove muzike koja podržava humorne, ekološke i edukativne vrednosti o kojima govore stihovi i tekst, predstavlja novinu u našoj muzičkoj baštini, novi pristup komponovanju muzike za decu i pokušaj da ona bude interaktivna, što su moderni zahtevi današnjice. Deca u publici se pozivaju više puta da daju aktivnu podršku izvođačima na sceni i da sudeluju u predstavi nadgradjujući je. Posebno su ritmičke komponente partiture, razrađene i u orkestru, bliske dečjem svetu, ali i nekim modernim postupcima u današnjoj pop i rok muzici. Radost dece koja učestvuju u projektu najbolja su garancija vrednosti.

Dr Branka Radović

Povratak na operu Kopriva, kopriva