17 Belgrade Dance Festival

Bodytraffic Los Angeles, USA

Book & Buy Tickets
OdštampajOdštampaj

Bodytraffic

Los Anđeles, SAD

 

(ne)uhvatljivi umovi/(d)elusive minds

koreografija, scenografija/choreography, set designFernando Hernando Magadan
muzika/music: Franz Schubert 
kompozicija/compositionFernando Hernando Magadan, Harmen Straatman

dizajn kostima, realizacija/costumes design, realization: Carlijn Petermeijer 
dizajn svetla/lighting design: Peter Lemmens 
tekst/text: inspired by All the stories by Dora Garcia's Inserts in Real Time

 

trajanje/duration19’

premijera/premiereKorzo/NDT, 2014 

 

 

Komad se zasniva na istinitoj priči o Santijagu, mentalnom bolesniku sa tipom šizofrenije u kojoj je osoba uverena da je član porodice zamenjen identičnom ličnošću. Santijago je ubio svoju ženu, koju je mnogo voleo. Tokom petnaest godina provedenih u zatvoru, svakodnevno joj je pisao pisma, uveren da je ona još uvek živa. I danas, on je traži. Inspirisan ovom i brojnim drugim neobičnim pričama, komad istražuje granicu između stvarnosti i fikcije, zdravlja i ludila, te obmanjujućih karakteristika priviđanja.

The work is based on the true story of Santiago, a mental patient with Capgras Delusion, a type of Schizophrenia where the person becomes convinced that a family member has been replaced by an identical imposter. In a delusional fit, Santiago killed his wife, whom he deeply loved. For the following fifteen years he spent in prison, he wrote a letter to his wife every single day, convinced she was still alive. Today he still looking for his wife. Inspired by this story and many other extraordinary stories, this work explores the line between reality and fiction, health and insanity, and the deceiving characteristics of appearances.

 

Fernando Hernando Magadan je španski igrač i koreograf koji je pre bavljenja igrom bio nacionalni šampion u gimnastici. Studirao je na Kraljevskom konzervatoriju za umetničku igru u Madridu, u londonskom Studio centru, a zatim upisao Central školu baleta u Londonu. Nakon godinu dana igranja u Kompaniji Santamaria, pridružio se drugom ansambu Holandskog teatra igre (NDT 2), 2001. godine. Uskoro je nominovan za 'izvanrednog izvođača' u okviru nacionalnih priznanja Kritičarski krug, pa se već 2004. godine pridružuje glavnoj trupu Holandskog teatra igre (NDT 1), gde je igrao do 2016. godine. Kao koreograf, kreirao je za obe trupe Holandskog teatra igre, ali i Kompaniju igre škotske Kurv fondacije, Teatar Luna Negra iz Čikaga, Cross Connection kompaniju iz Kopenhagena, Balet Majnc, Donlon kompaniju igre, vankuverski Balet BC, haški Korzo teatar… Danas je nezavisan koreograf, direktor proba trupe NDT 2, saradnik Obrazovnog odeljenja i koordinator koreografskih radionica Holandskog teatra igre. 

 

Fernando Hernando Magadan is a Spanish dancer and choreographer who originally trained as a professional gymnast becoming a national champion. He studied at the Madrid’s Royal Conservatory of Dance and the London Studio Centre before enrolling at the Central School of Ballet in London. After dancing for one year in Santamaria Dance Company, he joined the Nederlands Dans Theater 2 in 2001, and one year later nominated for ‘Outstanding Male Artist’ at the Critic’s Circle National Dance Awards. He was invited to join the Nederlands Dans Theater 1 in 2004, where he danced until 2016. As a choreographer, he created pieces for NDT 1 and 2, the Curve Foundation Dance Company in Scotland, Luna Negra Dance Theater in Chicago, Cross Connection Ballet Company in Copenhagen, Ballet Mainz, Donlon Dance Company, Vancouver’s Ballet BC and The Hague’s Korzo Theater. At the moment, he is working as a rehearsal director for NDT 2 and is focusing on his work as a freelance choreographer. He collaborates with the NDT Education Department and has coordinated the NDT choreographic workshop Switch for several years.

 

 

Prašina/Dust

koreografija, muzika/choreography, musicHofesh Shechter
dizajn kostima/costume designLinda Chow and Bodytraffic

dizajn svetla/lighting design: Chahine Yavroyan

 

trajanje/duration22’

premijera/premiereThe Joyce Theater, New York, NY 2015

 

 

Iz mračnog ugla, “Prašina” tumači sile koje pokreću današnje društvo. Snažna koreografija za šest igrača, obogaćena je zvukom koji je Šehter lično komponovao.

 

“Dust” takes a dark look at the powers that steer us in today’s society. The lithe choreography for six dancers is enhanced by a rich soundtrack composed by Shechter himself.

 

 

Hofeš Šehter se smatra jednim od najzanimljivijih britanskih umetnika, posebno cenjen zbog stvaranja muzičkih kompozicija za svoje koreografije, sirovog i atmosferskog zvuka koji upotpunjava jedinsvenu fizikalnost njegove trupe. Diplomirao je na Akademiji za igru i muziku u Jerusalemu, a potom se preselio u Tel Aviv zbog angažmana u Kompaniji Batševa, gde je imao priliku da radi sa Ohadom Naharinom, Vimom Vandekejbusom, Polom Nortonom, Terom Sarinenom i Inbal Pinto. U Tel Avivu, paralelno počinje studije bubnjeva i perkusija, što ga dalje vodi na usavršavanje u pariski Agostini koledž. Isvremeno, počeo je da eksperimentiše i razvija sopstvenu muziku, učestvujući u brojnim projektima širom Evrope, koji su uključivali igru, muziku i kreiranje telesnog zvuka. Godine 2002, seli se u Britaniju. Posle neverovatnog uspeha radova “Fragmenti”, “Kult” i “Uzdizanje”, dobija naružbinu londonskog The Place-a, Sautbank centra i Sadlers Velsa da kreira “U tvojim sobama”, komad koji se izvodio u sva tri teatra tokom 2007. godine, kulminirajući rasprodatim predstavama. Godine 2008, formira Kompaniju Hofeša Šehtera, koja se od tada može pronaći na vodećim scenama Evrope, Azije, Severne Amerike i Australije.  Najsvežije turneje uključuju Latinsku Ameriku i Srednji Istok, zbog opšte pomame za radovima “Umetnost neosvrtanja unazad”, “Politička majka”, “Preživeli” i “Sunce”. Pored kreacija za sopstvenu trupu, Šehterov rad je postao deo repertoara mnogih britanskih i međunarodnih kompanija, kao što su njujorški Cedar Lake balet, norveški Carte Blanche, Balet Berna, Škotski teatar igre, britanski CandoCo i Holandski teatar igre. Kompanija Hofeša Šehtera je dva puta gostovala na Beogradskom festivalu igre (komadi “Politička majka” i “Sunce”).

 

Hofesh Shechter is recognized as one of the UK’s most exciting artists and is renowned for composing the musical scores for his dance creations with his raw, atmospheric music complimenting his Company’s unique physicality. Hofesh graduated from the Jerusalem Academy for Dance and Music before moving to Tel Aviv to join the world renowned Batsheva Dance Company, where he worked with artistic director Ohad Naharin and other choreographers including Wim Vandekeybus, Paul Norton, Tero Saarinen and Inbal Pinto. He began drum and percussion studies whilst in Tel Aviv and continued later in Paris at the Agostiny College. Subsequently, he began experimenting and developing his own music while participating in various projects in Europe involving dance, theatre and body-percussion. In 2002 Shechter arrived in the UK. After tremendous success with works like “Fragments”, “Cult” and “Uprising”, he was commissioned by The Place, Southbank Centre and Sadler’s Wells, to create “In your rooms” which was presented at all three venues in 2007 and culminated in sold-out shows at Sadler’s Wells. In 2008, Shechter formed Hofesh Shechter Company and since then the Company can be found performing throughout Europe, Asia, North America and Australia, reaching audiences in many of the world’s leading dance venues. Recent tours have included South America and the Middle East with the global appetite for Shechter’s work continuing with his later creations like “The Art of Not Looking Back”, “Political Mother”, “Survivor” and “Sun”. Alongside his work for Hofesh Shechter Company, his works have been taken into the repertory of many UK and international dance companies including Cedar Lake Ballet (New York), Carte Blanche (Norway), Bern Ballet, Scottish Dance Theatre, CandoCo (UK) and Nederlands Dans Theater. The Hofesh Shechter Company was presented twice at the Belgrade Dance Festival (“Political Mother”and “Sun”).

 

Skrivene igre: Poglavlje 1/Private Games: Chapter 1

koreografija/choreographyAnton Lachky

muzika/musicJoseph Haydn, Johann S. Bach
dizajn kostima/costume designRaquel Barreto, Anton Lachky & Bodytraffic

dizajn svetla/lighting design: Burke Wilmore

 

trajanje/duration27’

premijera/premiereThe Joyce Theater, New York, NY 2017

 

 

Komad koristi visoko-oktanski pokret i prodorne slike kako bi publiku poveo u tajanstveni i eksplozivni svet.

 

“Private Games: Chapter 1”uses high-octane movement and penetrating imagery to bring the audience into a mysterious and explosive world.

 

 

Anton Laki je rođen 1982. godine, i studirao na Konzervatorijumu J. L. Bellu, Univerzitetu u Bratislavi i na P.A.R.T.S. akademiji. Postao je član Kompanije Akrama Kana 2004. godine, i bio deo duge turneje sa komadom “MA” (48 zemalja). Jedan je od osnivača Kolektiva Les SlovaKs, čija je prva samostalna produkcija “Mind a Gap” (2013) gostovala širom sveta, a prikazana je i na Beogradskom festivalu igre. Na poziv Kompanije igre Islanda, kreirao je “Savršen dan za snove”, komad koji je 2012. godine nagrađen za najbolju koreografiju na Islandu. Takođe, radio je postavke za venecijansko Bijenale igre, Škotski teatar igre, Gradsku kompaniju igre Helsinkija i praški DOT 504. Kao pedagog, bio je gost u brojnim evropskim zemljama, ali i u Aziji, Severnoj i Južnoj Americi. 

 

Anton Lachky was born in 1982, and studied at J.L.Bellu Conservatory, University of Bratislava and P.A.R.T.S. He became member of Akram Khan Company in 2004 and followed a long international tour of “MA” (48 countries all over the world). Anton Lachky is co-founder of Les SlovaKs Dance Collective. “Mind a Gap” (2013) was his first autonomous creation and it toured all over the world, also presented at the Belgrade Dance Festival. As a guest choreographer, he made “Perfect Day To Dream”, which won best choreography of 2012 in Iceland for Iceland Dance Company. He has also created choreographies for the Biennale of Venice, and for the Scottish Dance Theater, Helsinki City Theater and Prague’s DOT 504. As a teacher, he has been invited to most of the European countries and has been teaching in Asia, North and South America.

 

 

Bodytraffic je trupa savremene igre svetske klase, poznata po zaraznoj živosti. Osnovana 2007. godine u Los Anđelesu, od strane Lilijan Rouz Barbito i Tine Finkelman Berket, Bodytraffic pomera granice i svoj grad promoviše po umetničkoj igri. Trupa je posvećena produkciji radova priznatih koreografa, boreći se za svoje mesto u svetu savremene igre. Raznovrsni repertoar uključuje originalna dela Kajla Abrahama, Stajna Selisa, Baraka Maršala, Ohada Naharina, Matjua Ninena, Artura Pajta, Viktora Kihade, Hofeša Šehtera, Ričarda Sigala... Bodytraffic nepogrešivo odaje počast tradicionalnim stilovima i tehnikama, istovremeno otvarajući prostor savremenim trendovima. Trupa je nastupala pred rasprodatim gledalištma u prestižnim pozorištima i na festivalima širom sveta.

 

Bodytraffic is a world-class contemporary dance company, known internationally for its Los Angeles grown, contagious vivacity. Founded in 2007 by Lillian Rose Barbeito and Tina Finkelman Berkett, Bodytraffic continues to push boundaries and establish Los Angeles as a city known for dance. The company is deeply committed to producing acclaimed works by distinctive choreographic voices, all while surging to the forefront of the contemporary dance world. Bodytraffic’s diverse repertory includes original works by Kyle Abraham, StijnCelis, Barak Marshall, Ohad Naharin, Matthew Neenan, Arthur Pita, Victor Quijada, Hofesh Shechter, Richard Siegal... Bodytraffic seamlessly pays homage to traditional styles and techniques, while forging the way for contemporary dance of today. The company has performed for sold-out audiences at prestigious theaters and festivals around the world.

 

 

umetnički direktori/artistic directorsLillian Rose Barbeito & Tina Finkelman Berkett

 

igrači/dancersTina Finkelman Berkett, Joseph Davis, Haley Heckethorn, Natalie Leibert,

Jessica Liu, Guzmán Rosado, Jamal White

 

 

BODYTRAFFIC has received generous support from the New England Foundation for the Arts, Princess Grace Foundation, The Joyce Theater Foundation, The Sydney D. Holland Foundation, Mortimer & Mimi Levitt Foundation, The Jewish Community Foundation of Los Angeles, The Rosalinde and Arthur Gilbert Foundation, Mid Atlantic Arts Foundation, American Jewish University, Loyola Marymount University, and The Agency.

 

Online guestbook

Online repertoire

Drop us a line