Fotografije sa promocije knjige ODABRANE KOMEDIJE Mira Gavrana

i javnog čitanja komedije PIVO

OdštampajOdštampaj

Subota, 24. oktobar u 12 časova

Promocija knjige ODABRANE KOMEDIJE Mira Gavrana
O knjizi govorio: Venko Andonovski

Javno čitanje komedije Mira Gavrana PIVO
Učestvovali: Dragan Vujić Vujke, Lako Nikolić i Nadežda Kostić