MILJENIK MUZA

OdštampajOdštampaj

Za Đankarla Menotija moglo bi se kazati da je pravi Italijan koji je ostvario američki operski san. Rođen je 7. jula 1911. godine i sa rodnog italijanskog tla povukao je osećaj za melodioznost i uverenje da opera treba da bude u najboljem smislu populistička umetnost. Stvara zato mnoštvo popularnih opera, a po prelasku u Ameriku dve od njih čak su nagrađene i Pulicerovom nagradom: Konzul (1950) i Svetica iz Blikerove ulice (1955). Posle ovih uspeha Menoti postaje svetski popularan. Osniva Festival dva sveta (u Spoletu u Italiji i Čarlstonu u SAD) i piše nova dela po kojima postaje poznat. Menoti se izražavao i u velikim operama sa mnoštvom uloga, kao i u kamernim operama. Dve od tih kamernih koje su mu ostale najpopularnije su svakako Medijum (1946) i Telefon (1947).

Povratak na operu Telefon/Medijum