BENDŽAMIN BRITN

NASILJE NAD LUKRECIJOM

OdštampajOdštampaj

Opera u dva čina
Premijera : 10. oktobra 1999. god.

Dirigent : Mladen Jagušt
Inscenator : Rišard Perit (Poljska)
Prevod: Husnija Kurtović

Etrurski i srednjovekovni ep, sa naknadnom tezom hrišćanske žrtve i spasenja. Reditelj je gradio mizanscen postupno, sa manjim radijusom kretanja, ali impulsivno u kreiranju korelativnih odnosa i psihologizacije likova. Autorski je objedinio i segmente scenografije i kostimografije. Dramaturški je podelio prostor na desnu (mušku) i levu (žensku) stranu, a u gravitacioni centar postavio scenu kutiju. Ovakvo rešenje je dopunio oslikavanjem-živopisom u kvazi-etrurskom stilu.

Realizovan je TV snimak  premijere koja je izvedena u okviru BEMUS-a.