Fotografije sa dramsko-muzičke predstave

PRISUTNOST

OdštampajOdštampaj

30. jun 2018. u 19.30 časova
Velika scena Madlenianuma

Od početka 2018 godine u Operi i teatru Madlenianum odvija se jedan jedinstven kreativni proces u kojem su uključeni mladi glumci i pevači stvarajući predstavu koja je namenjena Velikoj sceni Madlenianuma. Kroz aktivnosti u radionicama (dramskoj i muzičkoj) mladi umetnici stvaraju zajedničko scensko delo  koje je odraz njihovih ideja i njihovih talenata.

Ansambl od 18 glumaca i 11 pevača podržan je radom sa stručnim saradnicima, a takođe i nadahnut nizom predavanja koja su im održale njihove starije kolege. Naziv predstave koju kreira 18 devojaka i 11 mladića je PRISUTNOST. Stručni saradnici su: Marijana Aracki, Tadija Miletić, Ana Radivojević Zdravković i Marko Marić. 

Teme koje obrađuje projekat vezane su za mladu generaciju, a to su ljubav, odlazak iz domovine, potraga za identitetom...

Predstava PRISUTNOST nastala je na neobičan način, jer su se učesnici sami odlučili koje će likove tumačiti na sceni, pristupivši izboru krajnje slobodno, pa je ova pozorišna priča vrlo neobična i krajnje originalna usled kombinatorike koja je razbuktala maštu mladih umetnika. U operskom delu predstave muzika je komponovana od strane samih pevača i to je poseban kuriozitet projekta. PRISUTNOST je delo koje obiluje grupnim scenama, zahtevnim scenskim pokretom i koreografijama koje su takođe kreacija samih učesnika. Mladi umetnici su dokazali da je potencijal njihovog stvaralaštva ogroman, da su stvestrani i da na najbolji i najprofesionalniji način koriste veštine i znanje koje su stekli svojim obrazovanjem.

Gospođa Madlena Zepter je pružila jedinstvenu priliku  mladim umetnicima da generacijski progovore sa scene njenog pozorišta, a oni su uzvratili uzbudljivom kreativnom predstavom koja je jedinstven spoj drame i muzike.