Đ. Verdi

TRAVIJATA

Rezervacije i kupovina ulaznica
OdštampajOdštampaj

Gostovanje Narodnog pozorišta u Beogradu

Dirigent: Đorđe Pavlović
Režija: Borislav Popović
Obnovila: Ivana Dragutinović Maričić

Solisti:
S. Savičić Sekulić, D. Maksimović, D. Matić, D. Filipović, T. Mitić, S. Kastratović, M. Markovski, S. Živković, M. Šljivić, S. Radin, P. Gligorić

Đuzepe Verdi je tokom celog života neumorno tragao za novim, smelim, interesantnim sadržajima, koji bi mogli poslužiti za osnovu operskog libreta. Tako je 1848. godine, odmah po izlasku iz štampe, zapazio roman Aleksandra Dime Sina Dama s kamelijama, o kome se mnogo raspravljalo u svim krugovima. Posle ubrzanog tempa pisanja i pripremanja njihovih premijera u burnim godinama revolucije, ustanka, bitaka i osvajanja, Verdi je sazreo, i kao ličnost i kao umetnik, tako da njegova sledeća dela: Rigoleto, Trubadur i Travijata predstavljaju ne samo njegove najveće dotadašnje uspehe, već i prava remek-dela operske literature i daleko nadmašuju celokupno evropsko opersko stvaralaštavo epohe.

Trajanje: 3 sata u 3 čina I 4 slike I 2 pauze