DEČJI PROGRAM

OdštampajOdštampaj

Povratak na operu Čarobna frula

Od ove godine pokrenuli smo i mi dečji program, kakav dolikuje da ima svaka velika operska kuća u svetu.
Želeli smo da najmlađoj publici, školskoj i predškolskoj deci, ponudimo program koji bi im otvorio vrata opere i operske kuće i omogućio prvi korak i susret da, u društvu nastavnika i roditelja, prvi put gledaju i slušaju veliku i pravu muzičku predstavu. Zbog toga smo i operu Čarobna frula Volganaga Amadeusa Mocarta, koja traje veoma dugo, skratili na oko sat vremena ostavivši najvažnije numere i delove, a izostavili mnoge druge.
Mocartova opera Čarobna frula na taj način je prilagođena deci i dečjem uzrastu i predstavlja centralni deo našeg novog programa. Predstavu smo isključivo radili s mladim autorima i pevačima, od kojih je većina prvi put na sceni.
Kako Mocartovu muziku vole i slušaju svi, i stariji i mlađi, naša predstava ne izdvaja nikoga već uključuje gledaoce svih generacija koji vole operu. Dakle, svi su dobrodošli.
Da  bismo mogli da odemo u udaljene krajeve naše zemlje i da predstavu Čarobna frula prikažemo i tamo gde nema operskih kuća i sala, gde nema uslova da se postavi ceo orkestar, rešili smo da postavku izvedemo samo sa klavirom, iako je originalna partitura, kao i svaka druga operska, planirana i zamišljena s celokupnim orkestrom.
Poznato je iz raznih naučnih istraživanja da muzika Volfganga Amadeusa Mocarta na poseban način utiče na dečju psihu, unapređuje razvoj inteligencije kod dece, smanjuje agresivnost i hiperaktivnost, donosi miran san i razvija kod dece dimenzije apstraktnog mišljenja! Da ne govorimo o tome koliko muzika ovog genijalnog autora čini da se deca upoznaju sa najkvalitetnijim delom ljudskog duha od kad je postojanja, obrazuje ih i možda može da pomogne da se razvoj muzike i umetnosti uopšte u budućnosti kreće boljim, humanijim pravcem, ukoliko se stvara od strane umetnika koji su odrastali na Mocartu! Slušanje Mocartove muzike, još od vremena kad je nastala, od planetarne važnosti je, a nesumnjivo je da u najnovijem dobu koje obiluje ekspanzijom vrednosti dijametralno suprotnih od prefinjenosti Mocartovog dela, slušanje njegove muzike postaje sve važnije. Današnja deca imaju sreću da Mocart i njegovo genijalno delo postoje kao kontrateža obilju sadržaja koji se deci nude sa dominirajućom agresijom i (ili) kičem i šundom. No, Mozarta treba konzumirati, a na odraslima je da ga deci ponude kao duševni vitamin. I odrasli bi trebalo da budu odgovorni za budućnost dece usmeravajući ih ka pravim vrednostima.

Skraćena verzija Mocartove opere Čarobna frula, urađena kao bajka prilagođena deci, svakako bi mogla da im pruži jedan nov i zabavan način slušanja Mocarta i gledanja pozorišne predstave. Poznato je da se u stvaranju predstava za decu opravdano pribegava korišćenju muzike u što intenzivnijoj meri, jer ona prilazi srcu čak i kad dete ne razume tekstualni deo predstave i sadržaj priče. A Čarobna frula je nesumnjivo muzičko remek-delo koje srcu ne može da ne priđe, te će deca koja verovatno u operu još nisu odlazila, neosetno srcu primiti tu umetnost posredstvom Mocartovog muzičkog genija. Opersku publiku čini jako mali procenat čovečanstva u današnje vreme...

Povratak na operu Čarobna frula