KOMIČNA OPERA ANŽELIKA

OdštampajOdštampaj

Komična opera Anželika nastala je 1926. godine. U jeziku, stilu i izrazu pokazuje mnoge osobine i načine Iberovog muzičkog izražavanja. U operi su, pored arija i ansambala, korišćeni govoreni odlomci, rečitativi, kao i govorni hor, a posebno su uspeli oni orkestarski delovi koji su zasnovani na duvačkom korpusu.

U jeziku koji zahvata mnoge stilove i pravce, Iber poseže i za džezom i u melanž maniru pokušava da karakteriše različite nacionalnosti Anželikinih kupaca i udvarača. Tako Italijan, Englez i Crnac dobijaju lajtmotive koji ih muzički diferenciraju.

Opera je zamišljena kao farsa i kao parodija, elegantna ali drska, akademski sročena no i veoma ironična, na momente i sarkastična, nikada ne prelazeći dobar ukus, o čemu se kompozitor veoma starao.

Povratak na operu Anželika