ŽAK IBER

ANŽELIKA

Rezervacije i kupovina ulaznica
OdštampajOdštampaj

Sa obnovom Iberove opere Anželika želeli smo da započnemo sa novim ciklusom reprezentativnih dela koje bismo poklonili svim ljubiteljima opere, ali i najmlađima, učenicima naših osnovnih i srednjih škola . Do kraja sezone 2016/17 imali bismo na repertoaru šest ovakvih opera.

Namera nam je ne samo da upoznamo decu sa dostignućima operske umetnosti u svetu i kod nas, već da ova dela izvodimo u njihovoj kompletnoj opremi, počev od orkestra, pa scenografskih i kostimografskih rešenja, ne oduzimajući im ni jedan element.

Komična opera Anželika nastala je 1926. godine. U jeziku, stilu i izrazu pokazuje mnoge osobine i načine Iberovog muzičkog izražavanja. U operi su, pored arija i ansambala, korišćeni govoreni odlomci, rečitativi, kao i govorni hor, a posebno su uspeli oni orkestarski delovi koji su zasnovani na duvačkom korpusu. U jeziku koji zahvata mnoge stilove i pravce, Iber poseže i za džezom i u melanž maniru pokušava da karakteriše različite nacionalnosti Anželikinih kupaca i udvarača. Tako Italijan, Englez i Crnac dobijaju lajtmotive koji ih muzički diferenciraju. Opera je zamišljena kao farsa i kao parodija, elegantna ali drska, akademski sročena no i veoma ironična, na momente i sarkastična, nikada ne prelazeći dobar ukus, o čemu se kompozitor veoma starao.

Radnja se događa u jednoj francuskoj luci, u neodređeno vreme. U pristaništu se nalazi Bonifasova kuća, stovarište porcelana, iznad koga stoji natpis „Kod krhke sreće“. Preko puta je kuća njegovog suseda Šarla koga Bonifas moli za pomoć i savet kako da ukroti svoju mladu i lepu ženu Anželiku koja mu život čini nepodnošljivim i nemogućim. Sused mu predlaže da nagovori Anželiku da sedi na prozoru iznad kojega će oni krišom staviti tablu na kojoj će biti ispisano da je žena na prodaju, a pošto je mlada i lepa imaće mnogo udvarača i time će problem brzo biti rešen. 

Kada su dvojica muškaraca uspela da nateraju Anželiku da se pojavi na prozoru, u nju su se ubrzo zaljubili Italijan, Englez i Crnac, koji su tuda prošli, i otkupili su je od muža. Svaki udvarač je prikazan „svojom muzikom“. Italijana prati parodija na Rosinijeve buffo-opere, Crnca sinkopirane džez note. Međutim, pošto nijedan od njih trojice nije mogao da izdrži Anželikinu poganu narav oni je vraćaju mužu. Potpuno obeshrabren, Bonifas se obraća đavolu, kako bi se zauvek oslobodio žene. Ali i đavo je ubrzo vraća. Anželika tada shvata koliko je njen muž dobar, kaje se zbog svih zala koje mu je učinila, zaklinje mu se na večnu ljubav i dobrotu i ovaj joj sve oprašta. Predstava se završava i dok zavesa pada čuje se muževljev glas: „Ona je još uvek na prodaju!“.

Na našim prostorima, ova opera je izvođena u Zagrebu 1957. i Novom Sadu 1959. godine. Premijera u Operi i teatru Madlenianum je bila 16. marta 2010.

Nedelja, 22. maj 2016. u 19.30 časova
Velika scena Madlenianuma

PREMIJERNA OBNOVA

Žak Iber
ANŽELIKA  

Komična opera u jednom činu

Libreto: Mišel Veber
Prevod: Flora Dosen

Dirigent: Đorđe Stanković

Reditelj: Stefan Sablić

Scenograf: Aleksandar Denić

Kostimograf: Zora Mojsilović-Popović

Dizajner svetla: Srđan Jovanović

 

LICA

Anželika..................Snežana Savičić - Sekulić

Šarlo.......................Nenad Nenić

Bonifas....................Vladimir Andrić

Italijan.....................Nenad Čiča

Englez.....................Goran Strgar

Crnac......................Goran Krneta

Đavo.......................Ljubomir Popović

Komšinica...............Tanja Obrenović

Turisti......................Jovana Jovićević, Vladimir Bulatović Jelena Nikolić Krneta, Ivan Debeljak / Srđan Miletić

 

Orkestar MADLENIANUMA, koncertmajstor Vesna Janssens

Inspicijent: Vesna Ćurčić-Petrović

Organizatori: Andreja RackovVukašin Tomić, Mirko Jeremić

Muzička priprema: Đorđe Stanković, Dragana Anđelić Bunjac

Lektor: Ljiljana Mrkić Popović

Asistent scenografa: Valentina Popržan

Asistent kostimografa: Snežana Veljković

Sufleri: Zorica Popović, Silvija Pec, Kristina Jocić

Majstor pozornice: Milan Ćirić

Realizator videa: Zvonimir Jelušić

Realizator zvuka: Dušan Arsikin

Majstor regulacije: Vladimir Krunić

Titlovanje: Dragan Stevović

Šminka i frizure: Mirjana Rakić

Garderoba: Tanja Vuksanović i Miladin Pavićević

PREMIJERA - 1. oktobar 2010. godine, u 19.30 časova 

Dirigent Vladimir Kranjčević
Reditelj Stefan Sablić
Scenograf Aleksandar Denić
Kostimograf Zora Mojsilović-Popović
Dizajner svetla Srđan Jovanović

Libreto Mišel Veber
Prevod Flora Dosen

LICA:

Anželika   Snežana Savičić-Sekulić
Šarlo        Nenad Nenić
Bonifas     Vladimir Andrić
Italijan     Darko Đorđević
Englez      Goran Strgar
Crnac       Goran Krneta
Đavo        Ljubomir Popović
Komšinica Tanja Obrenović
Turisti       Iva Profaca, Jelena Nikolić,
                  Ivan Debeljak, Tadija Miletić

Orkestar Opere i teatra Madlenianum
Koncertmajstor - Balint Varga
Inspicijent - Vesna Ćurčić-Petrović

Komična opera Anželika  

Radnja se događa u jednoj francuskoj luci, u neodređeno vreme.

U pristaništu se nalazi Bonifasova kuća, stovarište porcelana, iznad koga stoji natpis „Kod krhke sreće“. Preko puta je kuća njegovog suseda Šarla koga Bonifas moli za pomoći savet kako da ukroti svoju mladu i lepu ženu Anželiku koja mu život čini nepodnošljivim i nemogućim. Sused mu predlaže da nagovori Anželiku da sedi na prozoru iznad kojega će oni krišom staviti tablu na kojoj će biti ispisano da je žena na prodaju, a pošto je mlada i lepa imaće mnogo udvarača i time će problem brzo biti rešen.

Kada su dvojica muškaraca uspela da nateraju Anželiku da se pojavi na prozoru, u nju su se ubrzo zaljubili Italijan, Englez i Crnac, koji su tuda prošli, i otkupili su je od muža. Svaki udvarač je prikazan „svojom muzikom“. Italijana prati parodija na Rosinijeve buffo-opere, Crnca sinkopirane džez note. Međutim, pošto nijedan od njih trojice nije mogao da izdrži Anželikinu poganu narav oni je vraćaju mužu. Potpuno obeshrabren,

Bonifas se obraća đavolu, kako bi se zauvek oslobodio žene. Ali i đavo je ubrzo vraća.

Anželika tada shvata koliko je njen muž dobar, kaje se zbog svih zala koje mu je učinila, zaklinje mu se na večnu ljubav i dobrotu i ovaj joj sve oprašta. Predstava se završava i dok zavesa pada čuje se muževljev glas: „Ona je još uvek na prodaju!“. Na našim prostorima, ova opera je izvođena u Zagrebu 1957. i Novom Sadu 1959. godine.

Dve komične opere

Žak Iber