GUSTAV MALER

LIEDERABEND

OdštampajOdštampaj

Premijera: 6. 12. 2002. god.

Muzika: Gustav Maler (Rikertove pesme, Pesme saputnika, Pesme mrtvoj deci)
Koreografi: Duška Sifnios i Vladimir Logunov
Scenograf i kostimograf: Jelena Anđelković

Isidora Stanišić, Dalija Imanić, Konstantin Kostjukov, Olga Olćan, Sanja Ninković, Ivana Glišić, Anastasija Blagojević

Savremeni kamerni balet. Izbor muzike fokusiran je na Malerove vokalno-simfonijske cikluse. Koreografije u konceptu triptiha imaju izbalansirana scenska rešenja, unutrašnju dramaturgiju i povezanost slika. Glavna teza – ljudska patnja, bol i otuđenost – izražena je skalom raspoloženja, emocionalnih pražnjenja i duševnih stanja. U prostoru okruženom publikom, scenski pokret komunicira na intiman i misaoni način.

Predstava je gostovala na NOMUS-u u Novom Sadu (2004.).