KARL ORF

MUDRICA

OdštampajOdštampaj

Opera u dva čina.
Premijera: 13. 10. 2000.god.

Dirigent: Gorjan Korunoski 
Inscenator: Nono Dragović
Scenograf: Miodrag Tabački
Kostimograf: Angelina Atlagić
Koreograf: Vojceh Misuro (Poljska)
Prevod: Husnija Kurtović

Solisti: Miodrag Miša Jovanović, Nikola Mitić, Tanja Obrenović, Velizar Maksimović, Janko Sinadinović, Saša Koavčić, Igor Matvejev, Branislav Kosanić i Nenad Jakovljević.

Bajka o kralju i mudroj devojci, sa tezom superiornosti udružene ljubavi i mudrosti. Lajtmotivskim isticanjem ansambla "tri skitnice" u prvi plan, približava se antičkim rešenjima "kolektivnog komentatora", kao i teatarskoj simbiozi i sintezi.  Scenografija je rešena na savremen način. Kostimi su moderni, ali sa asocijacijama na srednji vek.  Predstava je izvedena na BEMUS-u (2000) i na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu (2001.).