po motivima Danila Harmsa

SLUČAJEVI

Premijera
OdštampajOdštampaj

Ova predstava se odigrava na drugačiji način od onoga što očekujete. Pre svega, predstava je podeljena na dve strane, na levu i desnu. Dalje, vi birate koju ćete stranu gledati, a vaš doživljaj će prema tom izboru biti različit. Sa jedne strane je plesna predstava, a sa druge dramska. Sa jedne strane je jedna priča, a sa druge druga. Da biste u potpunosti shvatili jednu, morate pratiti i drugu. Šta više volite? Koreodramski ples ili dramski tekst? Na kraju ćete uvideti da ove dve predstave, u stvari, žive samo kao jedna celina i da je svako drugačije sagledavanje pogrešno. Nije li tako i u životu? Nešto otpisujemo već na prvi pogled, a nekada ne vidimo očiglednu stvar iako je direktno ispred nas.

Predstava kombinuje niz pozorišnih motiva. Pre svega, glumačku igru duodrame u kojoj se nalazi okosnica radnje. Zatim, koreodramski ples koji prenosi dopunu, razjašnjenje i unapređenje dramskog teksta koji čujemo, a istovremeno i unosi sopstvenu zasebnu tematiku koja je ravnopravna dramskom delu. Potom je tu i muzičko-operski aspekt koji celokupnu sliku dopunjava i unapređuje. U svemu tome imamo i elemente pozorišta senki kao i dodatnih modernih audio-vizuelnih scenskih rešenja, koja finalno sve aspekte objedinjuje u jednu veliku sliku, jednu scenu i jednu priču. Celokupno idejno rešenje predstave proizilazi iz života i dela Danila Harma, čiji su Slučajevi bili posebna i trajna inspiracija za nastanak ovakvog modernog koncepta predstave.

Više >>>