GRIGORIJ FRID

DNEVNIK ANE FRANK

OdštampajOdštampaj

Premijera: 25. maj 2008 u 20.00
Mono-opera

Dirigent: Vesna Šouc Tričković
Režiser: Staša Koprivica
Scenografija: Tanja Marčetić
Kostimografija: Ružica Ristić

ANA FRANK:  Suzana Šuvaković Savić
                         Dušica Bijelić

OPERSKA ANA FRANK PRVI PUT U SRBIJI

Sudbina devojčice-heroja Ane Frank poznata je svima koji su makar jednom u osnovnoj školi dobili njen Dnevnik kao poklon za „odličan uspeh i primerno vladanje“. Ana Frank imala je samo šesnaest godina kada je, među poslednjima, zajedno sa majkom i sestrom umrla od tifusa u koncentracionom logoru Aušvic. Dogodilo se to samo mesec dana pre oslobođenja logora. Bila je to, rekli bismo danas, prava ironija, jer još u leto 1944. činilo se da će se Frankovi izvući. Sklonjeni u kući u Amsterdamu, koja je danas gotovo idolopoklonička adresa modernog turizma, porodica je već videla kraj rata kada je u avgustu te godine provaljena. Za Anom je ostao samo njen dnevnik; dnevnik iz teških godina u koji je jedna prerano sazrela devojčica beležila misli, lepila delove odeće, isečke iz novina; dnevnik koji je po svemu tretirala kao živo biće i jedinog iskrenog prijatelja.

Taj čuveni dnevnik, na koji je bačena senka jedne nesrećne smrti, sada je stvarni i jedini lik u operi Grigorija Frida, koja se postavlja na Maloj sceni Madlenianuma. Da li se u sat ili nešto malo jače može opisati svo stradalništvo? Može li se dočarati lik zarobljene devojčice? Na ova pitanja opera Grigorija Frida Dnevnik Ane Frank daje pozitivan odgovor, nudeći se sada i našim posetiocima, po prvi put u Srbiji. Ono što svakako kao značajka ove produkcije treba da se istakne, jeste da ovu žensku priču u Madlenianumu postavlja potpuno ženska ekipa. Ženski rukopis, sigurni smo, doneće specifični kvalitet i senzibilnost koji će na scenu izneti veliku i nezaboravnu Anu Frank – stradalnicu, spisateljicu, ali pre svega ženu.

Dnevnik koji daje snagu mnogima- Staša Koprivica

Specijalista za mono-operu