Drama

OdštampajOdštampaj

Ovo je najmlađa umetnost koja se neguje u Madlenianumu. Prva dramska produkcija, komad TESLA Miloša Crnjanskog, međutim, jasno je potvrdila da će se i u ovoj trećoj teatarskoj vrsti negovati prepoznatljive avangardne artističke ideje Madlenianuma. Tako je sve do danas i do poslednje dramske produkcije: KOFERČE...

S. Milovanović, I. Vujić, M. Latinović
Premijera: Subota, 07. Novembar 2015
Lav Tolstoj
Premijera: Nedelja, 14. Jun 2015
Horas Mekoj
Premijera: Petak, 28. Novembar 2014
Armin Petras
Premijera: Subota, 26. April 2014
VASILIJA ANTONIJEVIĆ
Premijera: Subota, 23. Novembar 2013
BRANISLAV PIPOVIĆ
Premijera: Utorak, 08. Oktobar 2013
ŠENBERG / G. BIHNER
Premijera: Utorak, 05. Mart 2013
MIRO GAVRAN
Premijera: Subota, 25. Februar 2012
TRUMAN KAPOT
Premijera: Subota, 26. Mart 2011
IVAN SERGEJEVIČ TURGENJEV
Premijera: Ponedeljak, 27. Decembar 2010