KOSTA BUNUŠEVAC

KOSTA

OdštampajOdštampaj

Dramska slika

Premijera 2. februar 2008.   

Kosta Bunuševac, Bojan Serafimović, Snežana Jeremić

Tekst, režija, scenografija, kostim i objekti: K. Bunuševac
Dizajn scenskog svetla:Srđan Jovanović
Dizajn scenskog zvuka:Dušan Arsikin
Izbor muzike: Dejan Miladinović i K. Bunuševac
Izrada scenografije: Radionice Madlenianuma
Izrada kostima: Drena Drinić
Šminka i frizure: Mirjana Rakić

KOSTA je predstava o umetnosti i slikarstvu kroz suštinski odnos autora sa sopstvenim delom: objektima i slikama. Celina predstave stvara se od matematičkog niza, sekvenci i slika, koje su isprepletane s ekstraktima tekstova iz sfere umetnosti, istorije i budućnosti kroz prizmu autorove subjektivnosti.

Akteri predstave su slikar Kosta Bunuševac, koji igra sebe, i dva mlada glumca, posetioca iz daleke budućnosti. U ovom slikarskom komadu Bunuševac je obožavani preteča evolutivnog skoka –  skoka iz kontinuuma borbe suprotnosti u kontinuum apsolutnog duhovnog jedinstva.

Centar za izradu tajni